Tips redaksjonen
13.10.2007

Kan redusere høyt blodtrykk

Innledende studier som Fiskeriforskning har gjort, viser at f.eks. skall og hoder fra norske reker trolig har et meget høyt innhold av proteinbiter som kan redusere høyt blodtrykk.
Forskjellige typer biter av protein, såkalte peptider, kan bl.a. redusere høyt blodtrykk, stimulere immunforsvar og motvirke hjerte-/karsykdommer.

Noen peptider virker også som naturlige antioksidanter. Nå viser innledende målinger at rekeproteiner kan ha et meget høyt innhold av slike blodtrykksreduserende stoffer.
  
Ettersom konkurransen innenfor rekeindustrien øker, vil betydningen av kommersiell utnyttelse av restråstoff fra reker også øke.

Det blir dermed viktig å utnytte råstoff med høy næringsverdi og verdifulle bioaktive stoffer, råstoff som i dag går tapt eller blir brukt til framstilling av billige fôrprodukter.

Kilde: Fiskeriforskning

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1