Tips redaksjonen
14.09.2007

FMC Technologies signerer kontrakt med Island Offshore

FMC Technologies har inngått kontrakt med Island Offshore om leveranse av et Riserless Light Well Interwention(RLWI)-systemet for bruk av BP i den britiske delen av Nordsjøen.
Kontrakten, som har en verdi på 146 millioner kroner, inneholder også opsjon for to ettårs utvidelser.
  
Kontrakten omfatter et nytt RLWI-system som skal bygges av FMC. Systemet og tjenestene vil bli levert fra verkstedet til FMC på Kongsberg og skal opereres fra nybygget til Island Offshore, Island Constructor. Operasjonene vil starte sommeren 2008.
  
”RLWI er en viktig del av våre subsea-løsninger for å øke oljeutvinningen fra subsea-brønner,” sier Hans Jørgen Lindland, administrerende direktør i FMC Production Services.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1