Tips redaksjonen
14.09.2007

Jakten på sildas gode sider

Ny forskning settes nå i gang for å lete etter komponenter i fisk som har positive effekter på helsa.
I første omgang er det rogn og melke fra sild som er gjenstand for forskerens interesse.

Det er kjent at mat fra havet er sunt, men det gjenstår fortsatt mye forskning for å finne ut hvilke komponenter i sjømaten som gir de positive helseeffektene.
  
Fiskeriforsknings avdeling i Bergen starter nå et samarbeid med Universitetet i Bergen for å finne fram til komponenter i rogn og melke fra sild som er gunstige for helsa.
  
Målet er at kunnskapen skal bli til nytte i form av sunnere matvaner og ny medisin.

Trenger ny kunnskap
En vesentlig del av forskningsarbeidet består i å utvikle prosesser for å ta ut de komponentene som skal testes.
  
– Rogn og melke er i første omgang valgt fordi de har et høyt innhold av interessante komponenter.

Vi skal undersøke fettstoffer, proteiner og vannløselige komponenter, sier forsker og prosjektleder Svein Are Mjøs ved Fiskeriforskning.
  
– Dette er forskning som gir nyttig viten om marine råstoffer generelt. Sammen med det medisinske miljøet ved Haukeland Universitetssykehus får vi også kunnskap om helseeffekter.
  
Mange undersøkelser har dokumentert sjømatens forebyggende effekt på flere sykdommer. Men det er lite kunnskap om årsakene til de medisinske effektene, og i dag er det bare ett produkt basert på fiskeolje, som er registrert som legemiddel i Norge.

Mer om fiskefett
Flere studier har dokumentert at den positive helseeffekten fra sjømat ikke kan forklares alene med inntak av fiskefett.
  
Undersøkelser tyder også på at komponenter med positive helseeffekter fjernes gjennom ulike produksjonsprosesser, for eksempel varmebehandling og raffinering.
  
– Eksakt kunnskap om hvordan ulike stoffer gir helseeffekter, åpner nye muligheter for å lage matvarer og medisiner basert på marine ingredienser, sier Mjøs.
  
I første omgang skal det arbeides med å etablere prosesser for å finne fram til interessante komponenter. I fase to skal effekten av disse testes på celler og dyr.
  
Prosjektet finansieres av Norges sildesalgslag.

Kilde: www.forskning.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1