Tips redaksjonen
30.05.2006

Krever nye mopedregler

For å få slutt på trimming av mopeder og redusere antall dødsulykker, foreslår Motorførernes Avholdsforbund å endre mopedreglene.
I 2004 ble 715 personer skadet i mopedulykker. Det er nesten en dobling siden 2000. De aller fleste ulykkene skyldtes påkjøringer bakfra eller kollisjoner med andre i samme kjøreretning.
  
En treddel av alle mopeder er trimmet, viser kontroller Vegvesenet og politiet har gjort. Det er trafikkfarlig å ferdes i maks 45 km/t på veier med høyere fartsgrense og tett trafikk.

Og det er svært lett å bli innblandet i farlige situasjoner. Mange unge trimmer mopedene sine ulovlig, uten å ha nødvendig kjørekompetanse, sier Bjarne Eikefjord i Motorførernes Avholdsforbund (MA).

Sikrere
MA ønsker nå at regelverket skal endres, slik at mopeder inntil 50cc som er konstruert for høyere hastighet enn 45 km/t, blir klassifisert som lett motorsykkel og underlagt tilsvarende sertifikatkrav.
  
Med førerkort for lett motorsykkel vil 16-åringer kunne kjøre mopeder som er konstruert for større hastighet enn 45 km/t. Det mener vi vil føre til sikrere trafikanter, sier Eikefjord.
  
Blir du stanset på en trimmet moped i dag, risikerer du både avskilting og forenklet forelegg på 4200 kroner, samt inndragning av førerkort eller mopedførerbevis og utsettelse på førerkort for bil.
  
Skulle du havne i en ulykke med trimmet moped, risikerer du også avkortning i forsikringen, sier han.

Forebygger
– I dag er det nesten blitt slik at du får med utstyr for trimming når du kjøper mopeden, og svært mange benytter seg av mulighetene til å øke hastigheten på farkosten, sier Eikefjord.
  
Derfor mener han det vil være ulykkesforebyggende at flere unge får bedre trafikkopplæring i form av sertifikat for lett motorsykkel.
  
Med de nye kravene til mopedsertifikat fra 2005 er det allerede blitt mindre forskjell på kjøreopplæringen for moped og lett motorsykkel. Det gjelder både innhold og pris, sier Eikefjord.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1