Tips redaksjonen
30.05.2006

Flere søker ingeniørutdanning

Foreløpige søkertall fra Samordna opptak (SO) viser at søkningen til utdanningsområdene teknologi, ingeniørfag og arkitektur økte med 10,7 %.
Økningen til sivilingeniør er 17,6 prosent, og økningen i søkning fra kvinner til denne utdanningen på mer enn 50 prosent.
  
Også til ingeniørutdanningen er det en positiv trend (1 prosent) – og en økning av kvinnelige søkere på 13,6 prosent. 

Dessverre er det fortsatt registrert nedgang i søkningen til realfagsstudier, og det er behov for flere tiltak for å bedre rekrutteringen av lærere i realfag.

Dette vil blant annet komme som en del av revideringen av strategiplanen ”Realfag – naturligvis!”, sier Djupedal.
  
Søkertallene viser at det fortsatt er nedgang i søkertallene for enkelte høyskoler ute i distriktene. – Samtidig er det positivt å konstatere at flere søkere i år har prioritert Høgskolen i Finnmark som opplevde en sterk nedgang i fjor, sier Øystein Djupedal.
  
Samordna opptak har 2006 registrert rundt 93 500 søkere til høyere grunnutdanning.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1