Tips redaksjonen
25.09.2014

700 000 varmdrikkskapsler omgjort fra avfall til ressurs

Dagen definisjon av materialgjenvinning blir av de fleste begrenset til flasker, glass, papir og plastemballasje. Miljøvirksomheten TerraCycle ønsker å bevise at mulighetene er mye større og har nå samlet inn og gjenvunnet over 700 000 varmdrikkskapsler som tidligere hadde blitt definert som ‘ikke-resirkulerbare’.

I slutten av 2011 brakte TerraCycle Norge en helt ny dimensjon til gjenvinning i Norge. TerraCycles første samarbeidspartner i Norge ble TASSIMO, som helt fra oppstarten av ønsket å tilby en grønnere løsning for sine varmdrikkskapsler i Skandinavia. Gjennom TerraCycles forretningsmodell blir miljøbevisste forbrukere landet rundt oppfordret til å melde seg på gratis på terracycle.no, for deretter å samle og sende inn sine brukte TASSIMO-kapsler i posten. Portoen blir dekket av TASSIMO, og som en takk mottar forbrukeren 10 øre per avfallsenhet som de kan donere til en veldedig formål som står deres hjerte nært.  
  Engasjementet fra norske forbrukere har vært stort, og i Norge har innsamlingsprogrammet nå altså samlet inn og materialgjenvunnet over 700 000 TASSIMO-kapsler, som ellers ville endt opp i forbrenningsanlegg. 

Ønsker å eliminere ideen om søppel
Det globale miljøforetaket TerraCycle har som mål å eliminere ideen om søppel ved å bevise at alt fra penner og potetgullposer til kaffekapsler og sigarettsneiper kan materialgjenvinnes. Med en innstilling om at alt kan materialgjenvinnes og et ønske om å omgjøre alle typer avfall til nye verdifulle ressurser, har selskapet på verdensbasis samlet inn over 3,5 milliarder forbruksvarer gjennom engasjerte miljøbevisste forbrukere. I tillegg har de donert over 36 millioner kroner til veldedige formål. I Skandinavia har nærmere 3 millioner TASSIMO-kapsler blitt samlet inn. Alt som trengs, er støtte fra landets befolkning samt nytenkende bedrifter. 
  – Det er økonomien som i dag bestemmer hva som kan kildesorteres. Kostnadene med å sortere ut hver enkelt avfallsstrøm for så å måle dette opp mot verdien av avfallet går ikke opp, og det blir rett og slett for dyrt for kommunene å tilby gjenvinningsløsninger for det som anses som kompliserte avfallsstrømmer. Det er her støtten fra samarbeidspartnere som TASSIMO kommer inn, sier Nordisk Regionsjef i TerraCycle, Christina Røren. 

Støtte fra miljøbevisste nordmenn
Programmene er gratis, enkle å delta i og ikke minst lærerike og opplysende. TerraCycle jobber stadig med å kunne tilby løsninger for flere kompliserte avfallstyper i Norge gjennom nye samarbeid. Den norske befolkningen har bevist at engasjementet er stort for ytterligere miljøtiltak, og at definisjonen for materialgjenvinning ikke behøver å begrenses dersom tilbudet er til stede. 
  – Som ledd i vårt arbeid for bærekraft har vi siden 2011 samarbeidet med TerraCycle i returordningen av brukte drikkekapsler. Som TerraCycles første norske samarbeidspartner er vi stolte av prosjektet, og vi ser også engasjementet blant forbrukerene som deltar aktivt i resirkuleringen gjennom å sende inn sitt kapselavfall, sier Celin Huseby, nordisk kommunikasjonssjef i Mondelēz International.

Les mer om TerraCycle på www.terracycle.no.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1