Tips redaksjonen
02.02.2017

140 millioner til landstrøm

Nå kuttes klimagassutslippene fra skip ved stadig flere norske kaier. Enova tildeler 140 millioner kroner i støtte til 22 nye landstrømprosjekter, fra Tananger i sør til Hammerfest i nord.

– Å forsyne skipene med fornybar kraft fra land er et energitiltak som hører hjemme i lavutslippssamfunnet. Derfor er vi glade for å kunne bidra til at dette markedet skyter fart. Vi ser nå at interessen øker raskt blant norske havner for å bygge ut landstrøm og kutte utslipp ved kaiene, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.
   Enova mottok 40 kvalifiserte søknader, og 22 av dem får støtte. Det største tilsagnet er i overkant av 20 millioner kroner og går til Mongstad base. Også offshore-baser i Kristiansund, Stavanger og Hammerfest er blant de som får mest støtte i denne runden. Av offentlige havner er blant annet Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø representert, hvor det blir landstrøm til Hurtigruten i Bergen og Trondheim.

Støtte til de mest kostnadseffektive
Enovas støtte til landstrømanlegg organiseres som konkurranser. Søknadene som tilfredsstiller utlysingskriteriene, blir rangert etter brukspotensialet til anlegget målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om.
   – På den måten er det de mest kostnadseffektive prosjektene som får støtte, slik at samfunnet får mest landstrøm igjen for pengene, raskest mulig, sier Nakstad.
Anleggene som får støtte, skal være i drift innen 1. juli 2018. Enova legger opp til en ny utlysingsrunde tidlig i 2017.

Årlig støtte på 2–4 milliarder
Enova SF investerer årlig 2–4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Kilde: Enova

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1